Kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên 2016-2017 và 2017 - 2018
Kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên 2016-2017 và 2017 - 2018 Nghiên cứu khoa học sinh viên Nghiên cứu khoa học sinh viên là một trong những nhiệm vụ luôn nhận được sự quan tâm của giảng viên và sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh. Trong hai năm học vừa qua (2016 - 2017 và 2017 - 2018), các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo luôn gắn với việc vận dụng các kiến thức chuyên ngành vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn với chất lượng không ngừng được nâng cao. 25/05/2018