[RECAP] - TOẠ ĐÀM “PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐẠI HỌC ”
[RECAP] - TOẠ ĐÀM “PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐẠI HỌC ” Định hướng nghiên cứu Sáng ngày 16/11 vừa qua, chương trình toạ đàm “ Phương pháp học Đại học ” của Khoa Quản trị kinh doanh tại cơ sở Hà Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp 20/11/2022