TUYỂN SINH 2022- KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
TUYỂN SINH 2022- KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Thông báo Quản trị kinh doanh được đánh giá là một ngành học rất phù hợp với các bạn trẻ năng động, ưa thích làm việc trong môi trường cạnh tranh, phát huy năng lực quản lý kinh doanh của bản thân. Trường Đại học Thương mại là một trong những cơ sở đào tạo ngành Quản trị kinh doanh - Khoa Quản trị kinh doanh có uy tín và chất lượng cao. 15/06/2022