[RECAP] - TOẠ ĐÀM “PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐẠI HỌC ”
[RECAP] - TOẠ ĐÀM “PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐẠI HỌC ” Định hướng nghiên cứu Sáng ngày 16/11 vừa qua, chương trình toạ đàm “ Phương pháp học Đại học ” của Khoa Quản trị kinh doanh tại cơ sở Hà Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp 20/11/2022
Nestle' SparkTheNext Leaders 2023 - Management Trainee Program 2023 đã mở tuyển !
Nestle' SparkTheNext Leaders 2023 - Management Trainee Program 2023 đã mở tuyển ! Khoa học công nghệ Nestle' SparkTheNext Leaders 2023 - đã trở lại với diện mạo hoàn toàn mới trong năm nay, sẽ giúp các bạn phát triển toàn diện, kết hợp việc đào tạo kỹ năng chuyên môn kèm thực hành trên công việc thực tiễn, cùng với sự hướng dẫn và hỗ trợ từ những anh chị Quản lý giàu kinh nghiệm, với mục tiêu nồng cháy đào tạo ra MỘT thế hệ các bạn trẻ có tiềm năng và đam mê phát triển nghề nghiệp lâu dài, đồng thời bước đầu giúp các bạn tạo dựng sự nghiệp và tương lai vững chắc tại Nestlé. 09/11/2022