THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA
THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA Hoạt động khoa học Nhằm góp phần nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản trị kinh doanh và marketing định hướng phát triển bền vững, Khoa Marketing và Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Thương mại phối hợp với Khoa Marketing trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 với chủ đề: “Quản trị kinh doanh và Marketing định hướng phát triển bền vững” 31/08/2020
THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA
THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA Hoạt động khoa học Cùng với sự phát triển của xã hội, vấn đề phát triển bền vững đối với hoạt động kinh doanh ngày càng trở nên quan trọng. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam, các doanh nghiệp và chính quyền địa phương ngày càng nhận thấy tầm quan trọng của phát triển bền vững với cả doanh nghiệp, địa phương và quốc gia. Vì vậy, các doanh nghiệp cần phải đáp ứng nhu cầu của chính họ và các bên liên quan ở hiện tại và tương lai trong khi vẫn bảo vệ, duy trì và tăng cường nguồn nhân lực và tài nguyên thiên nhiên sẽ cần thiết. Nhằm góp phần nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản trị kinh doanh và marketing định hướng phát triển bền vững, Khoa Marketing và Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Thương mại phối hợp với Khoa Marketing trường Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 với chủ đề: “Quản trị kinh doanh và Marketing định hướng phát triển bền vững”. 13/07/2020
Hội thảo khoa học Khoa Quản trị kinh doanh năm 2019 - 2020
Hội thảo khoa học Khoa Quản trị kinh doanh năm 2019 - 2020 Hoạt động khoa học Tổ chức hội thảo khoa học là một hoạt động chuyên môn cần thiết góp phần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên của khoa Quản trị kinh doanh, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ tốt hơn nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu của mỗi giảng viên. Hàng năm, khoa Quản trị kinh doanh thường xuyên tổ chức các hội thảo, hội nghị thông tin khoa học nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong toàn khoa. 22/05/2020
Hội thảo khoa học quốc gia "Khởi nghiệp và đổi mới trong kinh doanh"
Hội thảo khoa học quốc gia "Khởi nghiệp và đổi mới trong kinh doanh" Hoạt động khoa học Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2018, Khoa Quản trị kinh doanh & Khoa Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Thương mại phối hợp với Viện phát triển doanh nghiệp - Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam tổ chức thành công hội thảo khoa học quốc gia "Khởi nghiệp và đổi mới trong kinh doanh" 28/11/2018
Thư mời tham gia hội thảo
Thư mời tham gia hội thảo Hoạt động khoa học Ban tổ chức hội thảo khoa học quốc gia "Khởi nghiệp và đổi mới trong kinh doanh" trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các giảng viên, nghiên cứu sinh, cao học viên, sinh viên, các doanh nghiệp và các bên quan tâm đến hội thảo đến tham dự hội thảo được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 28 tháng 11 năm 2018 tại hội trường H3, Trường Đại học Thương mại. 21/11/2018