[RECAP] - TOẠ ĐÀM “PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐẠI HỌC ”
[RECAP] - TOẠ ĐÀM “PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐẠI HỌC ” Định hướng nghiên cứu Sáng ngày 16/11 vừa qua, chương trình toạ đàm “ Phương pháp học Đại học ” của Khoa Quản trị kinh doanh tại cơ sở Hà Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp 20/11/2022
THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA
THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA Hoạt động khoa học Nhằm góp phần nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản trị kinh doanh và marketing định hướng phát triển bền vững, Khoa Marketing và Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Thương mại phối hợp với Khoa Marketing trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 với chủ đề: “Quản trị kinh doanh và Marketing định hướng phát triển bền vững” 31/08/2020