STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
01 93/TB-ĐHTM 13/04/2020 Quyết định học trực tuyến
02 Theo QĐ1566/QĐ-ĐHTM 25/12/2019 Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh laws Tải tập tin 1 laws Tải tập tin 2 laws Tải tập tin 3 laws Tải tập tin 4 laws Tải tập tin 5 laws Tải tập tin 6 laws Tải tập tin 7 laws Tải tập tin 8
03 Theo QĐ1566/QĐ-ĐHTM 25/12/2019 Chuẩn đầu ra CTĐT ngành QTKD - Chuyên ngành QTKD laws Tải tập tin 1 laws Tải tập tin 2 laws Tải tập tin 3 laws Tải tập tin 4
04 Theo QĐ1566/QĐ-ĐHTM 25/12/2019 Chuẩn đầu ra CTĐT ngành QTKD laws Tải tập tin 1 laws Tải tập tin 2 laws Tải tập tin 3 laws Tải tập tin 4
05 QD02 19/05/2016 Quyết định tạm thời về hoạt động khảo thí của Trường đại học Thương Mại laws Tải tập tin 1
06 QD01 19/05/2016 Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về hoạt động khảo thí của Trường Đại học Thương mại laws Tải tập tin 1
07 DX01 19/05/2016 Mẫu đơn xin xem xét lại bài thi hết học phần laws Tải tập tin 1
08 CV01 03/05/2016 Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Mùi 2015 laws Tải tập tin 1
09 QD03 25/04/2016 Quy định thực hiện chế độ và định mức công tác đối với giáo viên cơ hữu trường đại học Thương mại laws Tải tập tin 1
10 XY01 25/04/2016 Xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của trường ĐHTM laws Tải tập tin 1