Quay trở lại danh sách

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm, giao thực hiện chức trách nhiệm vụ quản lý năm 2021

23/08/2022 21:40

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm, giao thực hiện chức trách nhiệm vụ quản lý năm 2021

Khoa Quản trị kinh doanh xin vui mừng thông báo danh sách các cán bộ được bổ nhiệm , giao thực hiện chức trách nhiệm vụ quản lý.
???? ???̉? ???̣ ???? ????? ??? ??? ??̛̀?? ???̂?? ??́? 
- TS.Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt đã được Nhà Trường tin tưởng, tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh.
- TS. Đỗ Thị Bình tiếp tục được Nhà Trường tin tưởng, tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng bộ môn Quản trị chiến lược.
- PGS.TS Trần Văn Trang tiếp tục được Nhà Trường tin tưởng, tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng bộ môn Quản trị tác nghiệp kinh doanh.
- TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục được Nhà Trường tin tưởng, tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng bộ môn Quản trị học.
Chúc các thầy cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công; tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới đưa Khoa Quản trị kinh doanh ngày càng phát triển, đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường!
???? ??̃?? ??? ???́? ??̛̀?? 
- ThS. Phan Đình Quyết (Nguyên Phó Trưởng khoa Quản trị kinh doanh) đã được Nhà Trường tin tưởng, tín nhiệm điều chuyển bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đối ngoại - Truyền thông.
- TS. Lã Tiến Dũng (Nguyên Phó trưởng bộ môn Quản trị tác nghiệp kinh doanh) đã được Nhà Trường tin tưởng, tín nhiệm điều chuyển bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức nhân sự.
Cảm ơn các thầy vì những đóng góp to lớn cho Khoa Quản trị Kinh doanh trong thời gian qua, chúc các thầy gặt hái được nhiều thành công trên cương vị mới.