Giới thiệu

Khoa Quản trị kinh doanh - tên gọi chính thức từ ngày 10/11/2016 theo Quyết định số 928/QĐ-ĐHTM của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại (Khoa Kinh tế thương nghiệp và Khoa Quản trị doanh nghiệp trước kia) được thành lập năm 1960. Khoa đã có quá trình thành lập và phát triển song song với quá trình hình thành, hoàn thiện và phát triển về mọi mặt của Trường Đại học Thương mại. Xem tất cả

Văn bản quản lý

DX01

Mẫu đơn xin xem xét lại bài thi hết học phần

Lượt xem : 7 | Lượt tải : 1
QD01

Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về hoạt động khảo thí của Trường Đại học Thương mại

Lượt xem : 2 | Lượt tải : 0
QD02

Quyết định tạm thời về hoạt động khảo thí của Trường đại học Thương Mại

Lượt xem : 2 | Lượt tải : 1
Xem thêm văn bản khác
Đăng ký tuyển sinh

Tuyển sinh

Đăng ký tuyển sinh

Đăng ký ngay

Đối tác

Bạn đã sẵn sàng trở thành sinh
viên Khoa Quản trị kinh doanh Đại học
Thương mại?

Đăng ký tuyển sinh ngay!

Điện thoại: Email: