Các Bộ môn
Bộ môn Quản trị Chiến lược
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS Đỗ Thị Bình
Điện thoại:
0989956957
Email: binhdt@tmu.edu.vn
Trưởng Bộ môn TS Đỗ Thị Bình
2 TS. Nguyễn Thị Uyên
Điện thoại:0979 118 679
Email: uyennguyen@tmu.edu.vn
Phó Trưởng Bộ môn TS. Nguyễn Thị Uyên
3 PGS. TS Nguyễn Hoàng
Hiệu trưởng PGS. TS Nguyễn Hoàng
4 PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt
Điện thoại:0904 394 488
Email: nhviet@tmu.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
Giảng viên cao cấp
PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt
5 PGS.TS Nguyễn Đức Nhuận
Điện thoại:0918 762 588
Email: nhuan.nd@tmu.edu.vn
Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Giảng viên cao cấp
PGS.TS Nguyễn Đức Nhuận
6 TS. Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt
Điện thoại:0977262323
Email: mynguyet@tmu.edu.vn
Phó Trưởng Khoa TS. Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt
7 TS. Lưu Thị Thùy Dương
Điện thoại:0987662667
Email: duongqtcl@tmu.edu.vn
Giảng viên TS. Lưu Thị Thùy Dương
8 ThS Nguyễn Phương Linh
Điện thoại:0985 333 984
Email: linhnguyen@tmu.edu.vn
Giảng viên
Chủ tịch công Đoàn Khoa Quản trị kinh doanh
ThS Nguyễn Phương Linh
9 ThS Phùng Mạnh Hùng
Điện thoại:
0966123986
Email: hungqtcl@tmu.edu.vn
Giảng viên
Bí Thư Liên Chi Đoàn Khoa Quản trị kinh doanh
ThS Phùng Mạnh Hùng
10 ThS Đào Lê Đức
Điện thoại:0934418186
Email: dlduc@tmu.edu.vn
Giảng viên ThS Đào Lê Đức
11 ThS Nguyễn Thị Vân
Điện thoại:0979156887
Email: vannguyen@tmu.edu.vn
Giảng viên ThS Nguyễn Thị Vân
12 ThS Nguyễn Hoàng Nam
Điện thoại:0815361111
Email: namqtcl@tmu.edu.vn
Giảng viên
Phó Bí Thư Liên chi Đoàn Khoa Quản trị kinh doanh
ThS Nguyễn Hoàng Nam
13 ThS Phan Đình Quyết
Điện thoại:0968656566
Email: quyetphan@tmu.edu.vn
Phó phòng Đối ngoại & Truyền thông ThS Phan Đình Quyết
14 ThS Vũ Tuấn Dương
Điện thoại:0911 119 588
Email: vutuanduong@tmu.edu.vn
Giảng viên ThS Vũ Tuấn Dương
15 ThS Võ Hạnh Quyên
Điện thoại:0984 814 511
Email: quyenvh@tmu.edu.vn
Giảng viên ThS Võ Hạnh Quyên
Bộ môn Quản trị tác nghiệp kinh doanh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 PGS. TS Trần Văn Trang
Điện thoại:0965322166
Email: tranvotrang@tmu.edu.vn
Trưởng Bộ môn PGS. TS Trần Văn Trang
2 TS. Lã Tiến Dũng
Điện thoại:0915899987
Email: mr.latiendung@gmail.com
Phó trưởng phòng Tổ chức nhân sự TS. Lã Tiến Dũng
3 ThS Hoàng Cao Cường
Điện thoại:0982161819
Email: cuongc_h@yahoo.com.vn
Giảng viên ThS Hoàng Cao Cường
4 ThS Nguyễn Thị Thanh Tâm
Điện thoại:0983816284
Email: thanhtamdhtm@gmail.com
Giảng viên ThS Nguyễn Thị Thanh Tâm
5 ThS Nguyễn Ngọc Hưng
Điện thoại:0943818096
Email: hungqtdn@gmail.com
Giảng viên ThS Nguyễn Ngọc Hưng
6 ThS Đào Thị Phương Mai
Điện thoại:0984902131
Email: maidp1209@gmail.com
Giảng viên ThS Đào Thị Phương Mai
7 TS. Vũ Thị Như Quỳnh
Điện thoại:0979724848
Email: quynh.vtn@tmu.edu.vn
Phó trưởng bộ môn TS. Vũ Thị Như Quỳnh
8 ThS Nguyễn Ngọc Dương
Điện thoại:0902299300
Email: duongnn87@hotmail.com
Giảng viên ThS Nguyễn Ngọc Dương
9 ThS. Trịnh Thị Nhuần
Điện thoại:0988319038
Email: trinhthanhnhuan@gmail.com
Giảng viên ThS. Trịnh Thị Nhuần
10 PGS. TS Trần Kiều Trang
Điện thoại:0904175501
Email: tktrang.dhtm@gmail.com
Phó Trưởng Khoa Đào tạo quốc tế
Giảng viên
PGS. TS Trần Kiều Trang
11 ThS. Vũ Quỳnh Anh
Giảng viên ThS. Vũ Quỳnh Anh
12 ThS Nguyễn Thị Hương Giang
Điện thoại:
0973774243
Email: huonggiangtb96@gmail.com
Giảng viên ThS Nguyễn Thị Hương Giang
13 ThS. Chu Đức Trí
Điện thoại:
0985333885
Email: chuductri@tmu.edu.vn
Giảng viên ThS. Chu Đức Trí
14 ThS Trần Thị Trà My
Giảng viên ThS Trần Thị Trà My
Bộ môn Quản trị học
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Điện thoại:0989313435
Email: nhan.ntt@tmu.edu.vn
Trưởng Bộ môn TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
2 TS. Phạm Trung Tiến
Điện thoại:0849481366
Email: tienpham@tmu.edu.vn
Phó Trưởng Bộ môn TS. Phạm Trung Tiến
3 GS. Phạm Vũ Luận
Điện thoại:0989622222
Giảng viên cao cấp GS. Phạm Vũ Luận
4 PGS.TS, Bùi Hữu Đức
Điện thoại:0913002961
Email: buihuuduc@tmu.edu.vn
Chủ tịch Hội đồng Trường PGS.TS, Bùi Hữu Đức
5 PGS, TS. Nguyễn Thị Bích Loan
Điện thoại:0913523010
Phó Hiệu trưởng PGS, TS. Nguyễn Thị Bích Loan
6 TS. Trần Thị Hoàng Hà
Điện thoại:0912256459
Email: hoangha-qtcb@tmu.edu.vn
Trưởng Khoa TS. Trần Thị Hoàng Hà
7 ThS. Trịnh Đức Duy
Điện thoại:0868712133
Email: duy.td@tmu.edu.vn
Giảng viên
Bí Thư Chi Đoàn giáo viên
ThS. Trịnh Đức Duy
8 ThS. Ngô Thế Sơn
Điện thoại:0816593134
Email: thesonngo@tmu.edu.vn
Giảng viên ThS. Ngô Thế Sơn
9 ThS. Nguyễn Thu Hà
Điện thoại:0336769122
Email: hant2806@tmu.edu.vn
Giảng viên ThS. Nguyễn Thu Hà
10 ThS. Lê Thị Tú Anh
Điện thoại:0961151499
Email: lethituanh@tmu.edu.vn
Giảng viên ThS. Lê Thị Tú Anh
11 ThS. Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại:0917888411
Email: nguyenthuha307@tmu.edu.vn
Giảng viên ThS. Nguyễn Thị Thu Hà
12 ThS. Nguyễn Thị Phương Loan
Điện thoại:0948929938
Email: loannguyentp@tmu.edu.vn
Giảng viên ThS. Nguyễn Thị Phương Loan
13 ThS. Đào Hồng Hạnh
Điện thoại:0946 638 188
Email: daohanhdhtm@gmail.com
Giảng viên ThS. Đào Hồng Hạnh
14 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai
Điện thoại:0989070185
Email: mai.nguyenthiquynh@gmail.com
Giảng viên ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai
15 TS. Dương Thị Thúy Nương
Điện thoại:0904 072 607
Email: duongthithuynuong@gmail.com
Giảng viên TS. Dương Thị Thúy Nương
16 ThS. Mai Thị Lan Hương
Điện thoại:0912 775 053
Email: mailanhuong66@gmail.com
Trợ lý Khoa ThS. Mai Thị Lan Hương
17 TS. Nguyễn Thanh Hải
Điện thoại:0904201999
Email: nguyenthanhhai@tmu.edu.vn
Giảng viên TS. Nguyễn Thanh Hải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây