Các Bộ môn
Bộ môn Quản trị Chiến lược
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS Đỗ Thị Bình
Điện thoại:
0989956957
Email: binhdt@gmail.com
Trưởng Bộ môn
Chủ tịch công Đoàn Khoa Quản trị kinh doanh
TS Đỗ Thị Bình
2 ThS Phan Đình Quyết
Điện thoại:0968656566
Email: quyetphan@tmu.edu.vn
Phó Trưởng Khoa ThS Phan Đình Quyết
3 ThS Phùng Mạnh Hùng
Điện thoại:
0966123986
Email: hungphungtmdt@gmail.com
Giảng viên
Bí Thư Liên Chi Đoàn Khoa Quản trị kinh doanh
ThS Phùng Mạnh Hùng
4 ThS Nguyễn Thị Vân
Điện thoại:0979156887
Giảng viên ThS Nguyễn Thị Vân
5 ThS Nguyễn Phương Linh
Điện thoại:01638916666
Email: linhnguyen@vcu.edu.vn
Giảng viên
Phó Bí thư Chi Đoàn giáo viên
ThS Nguyễn Phương Linh
6 ThS Đào Lê Đức
Điện thoại:0934418186
Email: dlduc@tmu.edu.vn
Giảng viên ThS Đào Lê Đức
7 ThS Lưu Thị Thùy Dương
Điện thoại:0987662667
Email: duongqtcl@gmail.com
Giảng viên ThS Lưu Thị Thùy Dương
8 ThS Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt
Điện thoại:0977262323
Email: nguyenthimynguyet@gmail.com
Giảng viên ThS Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt
9 ThS Nguyễn Hoàng Nam
Điện thoại:01697689999
Email: nhnam129@gmail.com
Giảng viên
Phó Bí Thư Liên chi Đoàn Khoa Quản trị kinh doanh
ThS Nguyễn Hoàng Nam
10 PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt

Email: nhviet@tmu.edu.vn
Trưởng Phòng Quản lý Khoa học
Giảng viên cao cấp
PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt
11 PGS.TS Nguyễn Đức Nhuận
Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Giảng viên cao cấp
PGS.TS Nguyễn Đức Nhuận
12 ThS Võ Hạnh Quyên
Giảng viên ThS Võ Hạnh Quyên
13 ThS Vũ Tuấn Dương
Giảng viên ThS Vũ Tuấn Dương
Bộ môn Quản trị tác nghiệp kinh doanh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 PGS. TS Trần Văn Trang
Điện thoại:09665322166
Email: trangvotrang@gmail.com
Trưởng Bộ môn PGS. TS Trần Văn Trang
2 ThS. Lã Tiến Dũng
Điện thoại:0915899987
Email: mr.latiendung@gmail.com
Phó Trưởng Bộ môn ThS. Lã Tiến Dũng
3 ThS. Bùi Minh Lý
Điện thoại:0903439474
Giảng viên ThS. Bùi Minh Lý
4 ThS Hoàng Cao Cường
Điện thoại:0982161819
Email: cuongc_h@yahoo.com.vn
Giảng viên ThS Hoàng Cao Cường
5 ThS Nguyễn Thị Thanh Tâm
Điện thoại:0983816284
Email: thanhtamdhtm@gmail.com
Giảng viên ThS Nguyễn Thị Thanh Tâm
6 ThS Nguyễn Ngọc Hưng
Điện thoại:0943818096
Email: hungqtdn@gmail.com
Giảng viên ThS Nguyễn Ngọc Hưng
7 ThS Đào Thị Phương Mai
Điện thoại:0984902131
Email: maidp1209@gmail.com
Giảng viên ThS Đào Thị Phương Mai
8 ThS Vũ Thị Như Quỳnh
Điện thoại:0979724848
Email: vuquynhqt@gmail.com
Giảng viên ThS Vũ Thị Như Quỳnh
9 ThS Nguyễn Ngọc Dương
Điện thoại:0902299300
Email: duongnn87@hotmail.com
Giảng viên ThS Nguyễn Ngọc Dương
10 ThS Trịnh Thị Nhuần
Điện thoại:0988319038
Email: trinhthanhnhuan@gmail.com
Giảng viên ThS Trịnh Thị Nhuần
11 PGS. TS Trần Kiều Trang
Điện thoại:0904175501
Email: tktrang.dhtm@gmail.com
Phó Trưởng Khoa Đào tạo quốc tế
Giảng viên
PGS. TS Trần Kiều Trang
12 ThS. Vũ Quỳnh Anh
Giảng viên ThS. Vũ Quỳnh Anh
13 ThS Nguyễn Thị Hương Giang
Giảng viên ThS Nguyễn Thị Hương Giang
14 ThS. Chu Đức Trí
Giảng viên ThS. Chu Đức Trí
Bộ môn Quản trị học
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Trưởng Bộ môn TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
2 ThS. Đào Hồng Hạnh
Phó Trưởng Bộ môn ThS. Đào Hồng Hạnh
3 PGS.TS Bùi Hữu Đức

Email: buihuuductm@gmail.com
Chủ tịch Hội đồng Trường PGS.TS Bùi Hữu Đức
4 TS. Trần Thị Hoàng Hà
Trưởng Khoa TS. Trần Thị Hoàng Hà
5 PGS.TS Trần Hùng
Giảng viên cao cấp PGS.TS Trần Hùng
6 ThS. Dương Thị Thúy Nương
Giảng viên ThS. Dương Thị Thúy Nương
7 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai
Giảng viên ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai
8 ThS. Trịnh Đức Duy
Giảng viên
Bí Thư Chi Đoàn giáo viên
ThS. Trịnh Đức Duy
9 ThS. Ngô Thế Sơn
Giảng viên ThS. Ngô Thế Sơn
10 ThS. Nguyễn Thu Hà
Giảng viên ThS. Nguyễn Thu Hà
11 ThS. Lê Thị Tú Anh
Giảng viên ThS. Lê Thị Tú Anh
12 TS. Nguyễn Thị Thu Hà
Giảng viên TS. Nguyễn Thị Thu Hà
13 ThS. Nguyễn Thị Phương Loan
Giảng viên ThS. Nguyễn Thị Phương Loan
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây