Các Bộ môn
Bộ môn Quản trị Chiến lược
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Thị Bình
Điện thoại:
0989956957
Email: binhdt@gmail.com
Trưởng Bộ môn
TS
Đỗ Thị Bình
2 Phan Đình Quyết
Điện thoại:0968656566
Email: phandinhquyet.hh@gmail.com
Phó Trưởng Bộ môn Phan Đình Quyết
3 Phùng Mạnh Hùng
Điện thoại:
0966123986
Email: hungphungtmdt@gmail.com
Giảng viên Phùng Mạnh Hùng
4 Nguyễn Thị Vân
Điện thoại:0979156887
Giảng viên Nguyễn Thị Vân
5 Nguyễn Phương Linh
Điện thoại:01638916666
Email: linhnguyen@vcu.edu.vn
Giảng viên Nguyễn Phương Linh
6 Đào Lê Đức
Điện thoại:0934418186
Email: dlduc@tmu.edu.vn
Giảng viên Đào Lê Đức
7 Lưu Thị Thùy Dương
Điện thoại:0987662667
Email: duongqtcl@gmail.com
Giảng viên Lưu Thị Thùy Dương
8 Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt
Điện thoại:0977262323
Email: nguyenthimynguyet@gmail.com
Giảng viên Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt
9 Vũ Thị Thùy Linh
Điện thoại:0976044196
Email: vuthuylinh2610@gmail.com
Giảng viên Vũ Thị Thùy Linh
10 Nguyễn Hoàng Nam
Điện thoại:01697689999
Email: nhnam129@gmail.com
Giảng viên Nguyễn Hoàng Nam
Bộ môn Quản trị tác nghiệp kinh doanh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Trang
Điện thoại:09665322166
Email: trangvotrang@gmail.com
Trưởng Bộ môn Trần Văn Trang
2 Lã Tiến Dũng
Điện thoại:0915899987
Email: mr.latiendung@gmail.com
Phó Trưởng Bộ môn Lã Tiến Dũng
3 Bùi Minh Lý
Điện thoại:0903439474
Giảng viên Bùi Minh Lý
4 Hoàng Cao Cường
Điện thoại:0982161819
Email: cuongc_h@yahoo.com.vn
Giảng viên Hoàng Cao Cường
5 Nguyễn Thị Thanh Tâm
Điện thoại:0983816284
Email: thanhtamdhtm@gmail.com
Giảng viên Nguyễn Thị Thanh Tâm
6 Nguyễn Ngọc Hưng
Điện thoại:0943818096
Email: hungqtdn@gmail.com
Giảng viên Nguyễn Ngọc Hưng
7 Đào Thị Phương Mai
Điện thoại:0984902131
Email: maidp1209@gmail.com
Giảng viên Đào Thị Phương Mai
8 Vũ Thị Như Quỳnh
Điện thoại:0979724848
Email: vuquynhqt@gmail.com
Giảng viên Vũ Thị Như Quỳnh
9 Nguyễn Ngọc Dương
Điện thoại:0902299300
Email: duongnn87@hotmail.com
Giảng viên Nguyễn Ngọc Dương
10 Trịnh Thị Nhuần
Điện thoại:0988319038
Email: trinhthanhnhuan@gmail.com
Giảng viên Trịnh Thị Nhuần
Bộ môn Quản trị học
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Trưởng Bộ môn TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
2 ThS. Đào Hồng Hạnh
Phó Trưởng Bộ môn ThS. Đào Hồng Hạnh
3 PGS.TS Bùi Hữu Đức

Email: buihuuductm@gmail.com
Trưởng Khoa PGS.TS Bùi Hữu Đức
4 TS. Trần Thị Hoàng Hà
Phó Trưởng Khoa TS. Trần Thị Hoàng Hà
5 PGS.TS Trần Hùng
Giảng viên cao cấp PGS.TS Trần Hùng
6 ThS. Dương Thị Thúy Nương
Giảng viên ThS. Dương Thị Thúy Nương
7 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai
Giảng viên ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai
8 ThS. Trịnh Đức Duy
Giảng viên ThS. Trịnh Đức Duy
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây