Lý lịch khoa học giảng viên

Lý lịch khoa học ThS Bùi Minh Lý

Thứ sáu - 13/11/2015 00:00

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 
 1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Bùi Minh Lý

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 06/08/1956

Nơi sinh: Ứng Hòa, Hà Tây

Quê quán: Xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sỹ

Năm, nước nhận học vị: 1997, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên chính

Năm bổ nhiệm: 2009

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng bộ môn

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Quản trị doanh nghiệp thương mại, Khoa Quản trị doanh nghiệp

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 23, ngõ Quan Trạm, Thổ Quan, Khâm Thiên, Đống Đa

Điện thoại liên hệ: CQ: NR: 0438575928 DĐ: 0903439474

Fax:

Email: buiminhly2000@yahoo.com

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy dài hạn

Nơi đào tạo: Đại học Thương mại

Ngành học: Kinh tế thương nghiệp

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1977

Bằng đại học 2: Năm tốt nghiệp:

 1. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Năm cấp bằng: 1997

Nơi đào tạo: Đại học Thương Mại

- Tiến sĩ chuyên ngành: Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

- Tên luận án:

 1. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Thành thạo

 1. Mức độ sử dụng:

 
  1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

Từ 1978 đến nay

Đại học thương mại

Giảng dạy tất cả các học phần do bộ môn Quản trị DNTM đảm nhận

  1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Quy hoạch mạng lưới thương nghiệp trên địa bàn Hà Nội – Đề tào Khoa học cấp Thành phố

1986

Đề tài cấp thành phố

Thành viên

2

Phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp thương mại Nhà nước ở Việt Nam

2004

Đề tài cấp Bộ

Thành viên

3

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quan hệ lao động trong các doanh nghiệp liên doanh và nước ngoài ở Việt Nam

2005

Đề tài cấp Bộ

Thành viên

4

Ứng dụng lý thuyết về chiến lược cạnh tranh ở các doanh nghiệp kinh doanh giao nhận hàng hóa ở nước ta trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”

2006

Đề tài cấp Bộ

Thành viên

5

Các giải pháp thúc đẩy hoạt động hệ thống chợ đầu mối trên các địa bàn Hà Nội

2007

Đề tài cấp Bộ

Thành viên

6

Xây dựng chương trình đào tạo lại đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế cho các nhà quản trị trong doanh nghiệp thương mại ở nước ta

2008

Đề tài cấp Bộ

Chủ nhiệm

7

Hoàn thiện công tác dự báo bán hàng trong các DNTM nước ta hiện nay

2010

Đề tài cấp Bộ

Thành viên

8

Tạo động lực cho nhà quản trị trong Doanh nghiệp thương mại Nhà nước


 

2010

Đề tài cấp Bộ

Chủ nhiệm

9

Dự báo bán hàng tại các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn Hà Nội – Thực trạng và giải pháp

2011/2012

Đề tài cấp Bộ

Thành viên

10

Phát triển và hoàn thiện lý thuyết tổ chức lực lượng bán hàng của doanh nghiệp và ứng dụng trong giảng dạy học phần quản trị bán hàng

2012/2013

Đề tài cấp Trường

Chủ nhiệm

11

Nghiên cứu lý thuyết quản trị rủi ro dự án và ứng dụng trong giảng dạy học phần Quản trị dự án của bộ môn Quản trị DNTM

2013/2014

Đề tài cấp Trường

Chủ nhiệm


 

 1. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Giáo trình Tâm lý quản trị (Tham gia)

2000


 

2

Tư tưởng quản lý của Khổng Tử với quản trị nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp nước ta hiện nay

2000

Chuyên san Khoa học – Đại học Thương mại

3

Những giải pháp cơ bản nhằm khai thác hiệu quả giữa nhân lực trong các doanh nghiệp nước ta

2000

Tạp chí Kinh tế và Phát triển – Đại học Kinh tế quốc dân

4

Một số giải pháp nhằm tăng cường mối liên hệ giữa lý luận và thực tiễn trong giảng dạy môn học QTDN

2000

Kỷ yếu Khoa học – Khoa QTDN

5

Quản trị dự án – Chương 2

2001


 

6

Giáo trình QTDNTM (Tham gia)

2001


 

7

Một số lý luận về hiệu quả hoạt động vấn đề quản trị trong doanh nghiệp

2001

Chuyên san Khoa học – Đại học Thương mại

8

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Quản trị doanh nghiệp thương mại

2002

Chuyên san Khoa học – Đại học Thương mại

9

Kinh doanh có văn hóa – Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong nền kinh tế thi trường

2008

Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế - Đại học Thương mại

10

Quản trị dự án kinh doanh với cơ hội nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành quản trị doanh nghiệp

2008

Kỷ yếu hội thảo Khoa Quản trị doanh nghiệp Đại học Thương mại

11

Một số ý kiến trao đổi xung quanh việc hướng dẫn chuyên đề, luận văn tốt nghiệp theo hình thức học từ xa

2009

Kỷ yếu hội thảo khoa học Đại học Thương mại

12

Giáo trình Quản trị tác nghiệp DNTM – Chương 6

2009


 

13

Giáo trình Quản trị dự án – Chương 4, chương 5 (Chỉnh sửa)

2010


 

14

Một số ý kiến về đổi mới và cấu trúc lại hệ thống tạo động lực cho người lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước thời kỳ hậu khủng hoảng kinh tế

2010

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế

15

Động lực làm việc và tạo động lực làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp – Những vấn đề lý luận và thực tiễn

2011

Kỷ yếu hội thảo quốc tế: “Hội nhập: Hợp tác và cạnh tranh 2011”

16

Tổ chức và phát triển lực lượng bán hàng của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hội nhập

2012

Kỷ yếu hội thảo quốc tế: “Hội nhập: Hợp tác và cạnh tranh 2012”

17

Giáo trình Quản trị dự án tái bản (chủ biên)

2013


 

18

Kết hợp kiến thức khoa học và thực tế trong giảng dạy các học phần chuyên ngành đáp ứng chuẩn đầu ra – thực trạng và giải pháp

2014

Kỷ yếu hội thảo “Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy đáp ứng chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Thương mại

19

Kết hợp kiến thức khoa học và thực tế trong nội dung giảng dạy các học phần chuyên ngành đáp ứng chuẩn đầu ra – thực trạng và giải pháp

2014

Kỷ yếu hội thảo Trường Đại học Thương Mại

 

Hà Nội, ngày tháng năm

Xác nhận của Trưởng bộ môn Người khai ký tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)
 

Xác nhận của Trường

HIỆU TRƯỞNG

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn là vi phạm bản quyền
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây